Zastupničko pitanje upućeno Zavodu zdravstvenog osiguranja KS.

Danijela Kristić
Pitanje

"Molim da mi dostavite informaciju da li ste raspisali tendere za kontinuirane mjerače i glukozne senzore, ketonske trakice, zamjenske pumpe, potrošni materijal i tender za trakice za mjerenje šećera za odrasle, jer ste u odgovoru na moju inicijativu naveli da će se isti raspisati najkasnije do 31.10.2020.godine. Do današnjeg dana tender nije objavljen."

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Januar, 2021
Pošalji mail: 
Ne