Zastupnička inicijativa za podizanje mjera sigurnosti Ski centra Bjelašnica – Igman u cilju smanjenja rizika od nesreća na skijalištu.