Pitanje: Molim Vas da mi dostavite dokumentaciju i Vaše izjašnjenje vezano za Regulacioni plan Bjelašnica – Igman, Veliko polje sa aspekta procjene utjecaja na okolinu.