Zastupnička inicijativa upućena prema Ministarstvu unutrašnjih poslova.