Pitanje: Molim da mi dostavite odgovor da li ste informaciju o korištenju tj.propisivanju lijeka Glukogan poslali svim Domovima zdravlja KS na postupanje i da li je informacija dostavljena svim područnim ambulantama i svim timovima porodične medicine.

Danijela Kristić
Pitanje

Molim da mi dostavite odgovor da li ste informaciju o korištenju tj.propisivanju lijeka Glukogan poslali svim Domovima zdravlja KS na postupanje i da li je informacija dostavljena svim područnim ambulantama i svim timovima porodične medicine, što je definisano Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na medicinska sredstva u KS objavljenom u Službenim novinama KS broj:22/20.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Januar, 2021
Pošalji mail: 
Da