Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zastupnička inicijativa Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da u okviru svojih nadležnosti izvrši prolongiranje roka za okončanje studija po pred-bolonjskom nastavnom planu i programu za jednu studijsku godinu za sve studente UNSA.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa vezana za izmjenu i dopunu Odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Kako je moguće da je u JU “Djeca Sarajeva” imenovan novi Upravni odbor bez zasjedanja Vijeća roditelja i bez izabranih predstavnika Vijeća roditelja u Upravnom odboru ove ustanove?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za hitno vraćanje u budžet iznosa za ustanove iz oblasti kulture i obrazovanja koje su ukinute rebalansom budžeta za 2020 godinu.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa: “Da se zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo i javnosti REDOVNO na svakoj redovnoj sjednici skupštine, u vidu posebne tačke, dostavljaju informacije o realizaciji zaključaka Tematske sjednice o obrazovanju održane 22.10.2019.g.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “U kojoj fazi realizacije se nalaze aktivnosti vezane za ispunjavanje zaključaka Tematske sjednice o reformi obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo, a koja je održana 22.10.2019. godine?”

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Da li je ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade obezbjedilo sredstva za sistematske preglede uposlenika osnovnih i srednjih škola, što predstavlja zakonsku obavezu i stavku koja je definisana kolektivnim Ugovorom?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: