Zastupnička inicijativa Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da u okviru svojih nadležnosti izvrši prolongiranje roka za okončanje studija po pred-bolonjskom nastavnom planu i programu za jednu studijsku godinu za sve studente UNSA.