Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade “da napravi detaljnu analizu sadašnjeg sistema školstva i da umjesto devetogodišnjeg obrazovanja, vrati osmogodišnje"...

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa prema Vladi KS i resornom Ministarstvu “da obezbijede finasiranje asistenata u nastavi za rad s djecom s poteškoćama u razvoju u osnovnoj školi u školskoj godini 2019/2020, a koje su do sada finansirali roditelji”.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje Rektoru Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa isplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje zaposlenika fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za isplatu osnovnih plaća redovnih profesora i ostalih na Univerzitetu u Sarajevu a koja nije usklađena sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Izrazivši nezadovoljstvo zbog odgovora koji je dobila na inicijativu vezanu za porodično čuvanje djece, postavila je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS kao i Ministarstvu za prostorno uređenje građenje i zaštitu okoliša KS a vezano za rješavanje problema kvalitete zraka u obrazovno vaspitnim objektima na području KS.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori