Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zastupničko pitanje: Na osnovu kojih propisa, pravilnika, instrukcija ili slično se zakazuju i provode polaganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo ?

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativu “za izmjenu jednog diskriminatorskog člana (član.7) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo".

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa “da se pristupi izradi plana za sistemskim uvođenjem STEM učila i pomagala u školama u Kantonu Sarajevo po uzoru na zemlje koje su vodeće u oblasti digitalnog obrazovanja: Velika Britanija, Island, Singapur (npr: micro:bit, arduino i sl.)

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za uvođenje skraćenog programa prekvalifikacije i dokvalifikacije za sticanje stručnih zvanja iz popisa tradicionalnih i starih obrta u srednjim strukovnim školama”.

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: