Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Pitanje: Molim sve subjekte koji su zaduženi za provedbu P​LANA INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA U KANTONU SARAJEVO da me obavijeste o poduzetim aktivnostima tokom epizoda.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Ko, na čiju inicijativu i po kojim kriterijima je vršio selekciju i odabir šest učenika iz KS, a u vezi dodjele nagrada i priznanja najboljim učenicima OŠ i SŠ Federacije BiH u školskoj 2018/2019.g

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje vezano za inicijativu za uvođenje skraćenog programa prekvalifikacije i dokvalifikacije za sticanje stručnih zvanja iz popisa tradicionalnih i starih obrta u srednjim strukovnim školama.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: • Po kojim kriterijima MInistarstvo daje glas za direktora Srednjih škola ili koje su to reference koje po mišljenju ministrice treba da posjeduje osoba kojoj Ministarstvo daje glas?

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: