Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zaključak Vildana Bešlija (28.07.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.07.2020. godine, na prijedlog zastupnice Vildane Bešlija, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Obavezuje se Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo da pripremi Nacrt zakona o visokom obrazovanju za narednu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo.

Pitanje: “Iz kog razloga zdravstveni sistem u Kantonu Sarajevo i dalje ne prepoznaje i ne priznaje kadar koji obrazuje Fakultet zdravstvenih studija čiji je osnivač Kanton Sarajevo i kada će ta praksa biti okončana.

Postavljeno na: 
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa za izmjenu člana 180. stav 16. Zakona o visokom obrazovanju KS (u daljem tekstu Zakon), a kojim je definisan rok za završetak studija po predbolonjskom sistemu zaključno sa 30. 9. 2020. godine.

Zastupnička inicijativa za izmjenu člana 180. stav 16. Zakona o visokom obrazovanju KS (u daljem tekstu Zakon), a kojim je definisan rok za završetak studija po predbolonjskom sistemu zaključno sa 30. 9. 2020. godine.