Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Pitanje: Da li je Ministarstvo ikada revidiralo nastavne planove i programe za djecu sa poteškoćama u razvoju, u kontekstu kršenja Zakona o zabrani diskriminacije? Ukoliko nije, pokrećem zastupničku inicijativu da se isto uradi u što kraćem roku.”

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “U kojoj fazi je realizacija Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo"?

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

“Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da mi odgovori kada će resorno ministarstvo i ministrica koristiti zakonske ovlasti za smjene v.d. direktora osnovnih škola i v.d. direktorice JU “Djeca Sarajeva” koji grubo krše zakon i i

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Za koje namjene su planirana sredstva u iznosu od 1,8 miliona KM koja se nalaze na poziciji budžeta MONKS-a za 2019. godinu na budžetskom kodu 614300, pod nazovom: “ Implementacija Strategije i realizacija zaključaka Skupštine KS za rad sa djecom u poteš

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Molim da mi odgovorite šta namjeravate poduzeti da se ukine odluke školskog odbora Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti koja je omogućila da direktor škole koristi putničko vozilo škole u trajanju od 24 sata.

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

“Podnosim inicijativu za izlazak na teren i razmatranje postavljanja ležećih policajaca/sigurnosnih traka ispred vrtića “Bajka”, ulica Vrbanjuša 138, općina Stari Grad Sarajevo”.

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: