Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zastupničko pitanje: Da li je tačno da je istekao mandat Komisiji za polaganje vozačkog ispita, te da je istoj Komisiji produžen mandat, ali bez objave konkursa? Ako je to tačno, pitam zbog čega nije bio objavljen konkurs.

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: