Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zastupničko pitanje: - Koji su planovi Javne ustanove Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” u prostoru Kemala Kapetanovića koje više ne koristi Edus?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa Zvonko Marić

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, na prijedlog zastupnika Zvonke Marić, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Zaključak Neira Dizdarević

1. Obavezuje se Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da ODMAH objavi javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djece i omladine, do 26. godine života, iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Zastupničko pitanje resornom ministarstvu: “U kojoj fazi su aktivnosti i šta se poduzima sa Općinom Ilidža na rješavanju imovinsko pravnih problema kako bi se stvorili uslovi za početak izgradnje osnovne škole u naselju Stup? ”

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori