Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zastupnička inicijativa za podršku učenicima osnovnih i srednjih škola koji ostvaruju značajnije rezultate u sportu kroz podršku i sufinansiranje članarina u klubovima, kotizacija na takmičenjima, troškova opreme i svih drugih troškova.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa: “Molim da se ODMAH poduzmu sve neophodne aktivnosti kako bi djeca sa poteskocama u razvoju, koja pohadjaju nastavu po EDUS programu, otpocnu sa nastavnim aktivnostima u okviru skole Vladimir Nazor.”

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje:Da li je tačno da su obustavljene sve aktivnosti glede uspostavljanja Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje? Ako jeste tražim da se pojasne razlozi koji su doveli do toga.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa vezana za uvođenja dnevnog boravka tokom zimskog i ljetnog raspusta u javnim ustanovama u kojima se vrši obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju.

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “da se Studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa prosjekom iznad 8 omogući prelazak iz statusa samofinansirajućih studenata u status studenata koji se finansiraju iz sredstava osnivača.

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori