Zastupnička inicijativa za izmjenu člana 180. stav 16. Zakona o visokom obrazovanju KS (u daljem tekstu Zakon), a kojim je definisan rok za završetak studija po predbolonjskom sistemu zaključno sa 30. 9. 2020. godine.