Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Neira Dizdarević
Pitanje

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje resornom ministarstvu:
1. Zašto još uvijek nisu potpisani ugovori o subvencioniranju boravka djece sa liste
čekanja sa predškolskim ustanovama? Kada će se isti potpisati?
2. Na koji način Vlada KS i resorno ministarstvo subvencioniraju boravak djece u vrtiću
Centra Vladimir Nazor?

Postavljeno dana: 
Subota, 21 Novembar, 2020
Pošalji mail: 
Ne