Ministarstvo zdravstva

• Da li imate informaciju o tome koliko je prosječno potrebno vremena vozilu hitne pomoći u KS, od trenutka obavještenja do dolaska na mjesto na kojem se treba pružiti prva medicinska pomoć?

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za dopunu Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na funkcionalna medicinska sredstva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/18)”.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• Tražim da mi se dostavi informacija o svim uzrocima smrtnosti u kategorizaciji uzroka smrti koji su vezani za respiratorne organe? • Vodećih pet uzroka smrtnosti za svaku godinu od 1996. do 2018. godine sa brojem umrlih po uzrocima smrtnosti, uč

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, u skladu sa Statutom KCUS insistiraju na zaključenju ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze suosnivača.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo pristupe izradi online vodiča za pacijente i korisnike, koji će obuhvatiti sve potrebne informacije o tome šta su prava i obaveze korisnika, kao i administr

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori