Ministarstvo zdravstva

Zastupnička inicijativa “da se centralizira analiza mikrobioloških briseva cervix-a i vagine na Chlamidiu, Micoplasmu i Ureaplasmu na Klinici za ginekologiju gdje se na Odjeljenju za dijagnostike i poliklinike već rade ove analize”.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa: • Molim da Ministarstvo zdravstva KS u sto skorijem roku jasno definise kriterije za deficitarne usluge, koje će se finansirati iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori