Ministarstvo zdravstva

Zastupničko pitanje: Da li ste imenovali Zdravstveni savjet MZ KS i ako jeste, ko su članovi? Imate li informaciju, da li su sve općine u Kantonu Sarajevo imenovale svoje zdravstvene savjete, što im je zakonska obaveza?

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu zdravstva: Tražim od Ministra zdravstva KS potpunu informaciju o postupku donošenja Izmjena i dopuna Odluke o listi lijekova u KS. 

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: