Ministarstvo zdravstva

Zastupničko pitanje vezano za završetak pilot studije ¨Opservaciona studija prevalencije plućnih opstruktivnih bolesti kao posljedica visokih koncentracija polutanata u zraku u KS".

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa: “Podnosim inicijativu za otvaranje punkta Hitne pomoći u Općini Stari Grad Sarajevo, te molim JU "Dom zdravlja Kantona Sarajevo" za mišljenje po navedenoj inicijativi.”

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Molim sve subjekte koji su zaduženi za provedbu P​LANA INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA U KANTONU SARAJEVO da me obavijeste o poduzetim aktivnostima tokom epizoda.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori