Ministarstvo zdravstva

Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da čim prije iniciraju uvrštavanje sredstava potrebnih za popravku telefonske centrale Organizacione jedinica Dom zdravlja Stari Grad.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za nabavku aparata - lampe za vizuelizaciju krvnih sudova do 15 mm dubine i to za Kliniku za hematologiju i Kliniku za nefrologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju - Pravilnika o postupku i kriterijumima o privremenoj spriječenosti za rad zbog povrede, bolesti ili druge spriječenosti za rad”.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje prema Ministarstvu zdravstva KS i Zavodu zdravstvenog osiguranja KS, vezano za sufinansiranje dijela troškova neinvazivnog prenatalnog DNK testa za trudnice.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa „za uvrštavanje lijekova za snižavanje temperature kod djece (Antipiretika) na pozitivnu A listu koja se finansiraju 100 posto na teret sredstava obaveznog osiguranja, odnosno koje stanovnici KS-a neće plaćati i dobijat će ih na recept”.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu zdravstva i Javnoj ustanovi “Dom zdravlja” KS u smislu izrade sistematizacije i kadrovskog planiranja specijalizacija u cilju adekvatnih kadrovskih rješenja u budućnosti.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori