Ministarstvo zdravstva

Inicijativa: Ovim putem podnosim inicijativu za refundiranje troškova nabavke senzora za kontinuirano mjerenje glukoze iz međustanične tekućine za oboljele od dijabetesa tip 1, kao što je regulisano u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Da li se počelo sa primjenom zaključaka prihvaćenih na skupštini održanoj 25.08.2020. godine? Ako jeste u kojoj fazi realizacije se nalazite po svakome od prihvaćenih zaključaka?

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključci 25.08.2020

Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo je na 28. radnoj sjednici, održanoj dana 25.08.2020.godine, na prijedlog klubova zastupnika Naše stranke, Naroda i pravde, SDP-a BiH i NBL-Samostalni zastupnici, donijela i obavezuje Vladu Kantona Sarajevo sljedećim zaključcima (izuzev onih koji su u međuvremenu realizirani):

Z A K LJ U Č C I

Pitanje: Zašto se ne provodi Uredba o ortopedskim pomagalima koja je objavljena u Službenim Novinama Kantona Sarajevo broj: 31 od 26 jula 2018 godine ? Pošto se ne provodi ova Uredba, zašto nije stavljena van snage?

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: