Ministarstvo zdravstva

Zastupničko pitanje vezano za izmjene i dopune Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvenih usluga i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori