Ministarstvo zdravstva

Zaključci 25.08.2020

Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo je na 28. radnoj sjednici, održanoj dana 25.08.2020.godine, na prijedlog klubova zastupnika Naše stranke, Naroda i pravde, SDP-a BiH i NBL-Samostalni zastupnici, donijela i obavezuje Vladu Kantona Sarajevo sljedećim zaključcima (izuzev onih koji su u međuvremenu realizirani):

Z A K LJ U Č C I

Pitanje: Zašto se ne provodi Uredba o ortopedskim pomagalima koja je objavljena u Službenim Novinama Kantona Sarajevo broj: 31 od 26 jula 2018 godine ? Pošto se ne provodi ova Uredba, zašto nije stavljena van snage?

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje:Zašto pacijenti koji pređu iz drugog Kantona u Kanton Sarajevo moraju čekati 12 mjeseci da bi ostvarili pravo na dodjelu pelena I ortopedskih pomagala? Taj rok je bio 6 mjeseci. Zašto,ko je i kada odlučio da se taj rok produži sa 6 na 12 mjeseci?

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: