Ministarstvo zdravstva

Zaključak Klub NIP (22.03.2021)

Skupština Kantona Sarajevo nalaže Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, da prilikom usvajanja Finansijskog plana ZZO, ustanovama koje ostvaruju godišnju ili akumuliranu dobit umanji tranšu i sredstva usmjeri u plate zdravstvenih radnika i uposlenika u zdravstvu koji su izloženi većem obimu i složenosti posla zbog pandemije, nabavku opreme i nove programe zdravstvene zaštite.

Zastupnička inicijativa "da po ugledu na mnoge institucije koje su ekvivalent našem resornom ministarstvu i Zavodu za javno zdravstvo izdate zvaničnu preporuku za suplementaciju vitaminom D naročito u zimskom periodu".

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Zašto Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH ne brani svoj finansijski izvještaj pred skupštinom Kantona Sarajevo iako se finansira od Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo?

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje upućeno Ministartvu zdravstva Kantona Sarajevo: Zašto Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH nema članove uprave imenovane ispred Kantona Sarajevo?

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: zašto Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo ne brani svoj finansijski izvještaj pred skupštinom Kantona Sarajevo iako se finansira 72% od Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo?

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se u budžetu Kantona Sarajevo iz sredstava Ministarstva zdravstva i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice predvide sredstva za podršku Dnevno rekreativnog centra Menssana.

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori