Ministarstvo zdravstva

Pitanje: Da li ste imali priliku da pogledate sugestije koje vam je dostavilo imenovano znanstveno tijelo i da li ćete primijeniti neke od tih sugestija, te da li planirate da uspostavite i zvaničnu komunikaciju sa tijelom koje ste imenovali?

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanja vezana za smrtne slučajeve u Kantonu Sarajevo, zatim procedure i algoritme kretanja pacijenata, pacijentima u izolaciji, formiranju komisije zdravstvenih eksperata, te dodatnim informacijama koje se nalaze u prilogu.

Odgovor: