Ministarstvo zdravstva

Pitanje: “Iz kog razloga zdravstveni sistem u Kantonu Sarajevo i dalje ne prepoznaje i ne priznaje kadar koji obrazuje Fakultet zdravstvenih studija čiji je osnivač Kanton Sarajevo i kada će ta praksa biti okončana.

Postavljeno na: 
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa da se HITNO pristupi izradi rebalansa finansijskog plana Zavoda, a kako bi novac pratio put pacijenta, te bi Opštoj bolnici bila planirana značajno veća sredstva jer preuzimaju veliki dio pružanja usluga.

Postavljeno na: 
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Kada će Klinički centar Univerziteta u Sarajevu početi pružati dijagnostičke usluge pacijentima u punom obimu, kao što je bila praksa prije izbijanja epidemije virusa COVID 19?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanja: Koji je obim izostanka pružanja redovnih zdravstvenih usluga? Koje su kratkoročne i dugoročne posljedice izostanka pružanja redovnih zdravstvenih usluga građanima za vrijeme pandemije?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori