Ministarstvo finansija

Koliko projekata i kojih, a u kojima su utrošena javna sredstava, je Kanton Sarajevo proveo putem ili u saradnji sa UNDP a posebno koliko je javnih nabavki proveo putem UNDP-a, od januara 2019. godine do danas? Također, koliki je ukupan iznos sredstava k

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Na koju poziciju su preraspodijeljena sredstva iz Prijedloga budžeta za 2023 godinu u iznosu od 1.500 000,00 KM pozicioniranih na analitičkoj kartici Ministarstva privrede pod alinejom ‘podrška za Turističku zajednicu’.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa a) Izuzimanje ustanova kulture u Kantonu Sarajevo od primjene člana 2 Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ i člana 4 Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Zahtjevam od nadležnih kantonalnih javnih organa da se isplate ostali doprinosi za Hujić Senada bivšeg uposlenika GRAS-a odnosno u potpunosti izvrši presuda Vrhovnog suda FBIH broj 65 0 Rs 5333536 22 Rev

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Da se ubuduće, taksene marke koje građani kupuju za potrebe usluga Općinskog suda i ZK ureda, umjesto na trafikama kupuju na automatima, koji će biti postavljeni u prostorijama navedenih institucija. · Da se prilikom izrade Budžeta Kantona Sarajevo za 20

Postavljeno na: 
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

U pripremi budžeta da li su planirana povećanja plata u ovim ovlastima u 2023. godini, te ako jesu u kojim okvirnim iznosima. Također Dokumentom okvirnog budžeta za period 2023.-2025. godine da li su planirana povećanja plata radnicima u ovim oblastima u

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim inicijativu za hitnu finansijsku pomoć ženskoj košarkaškoj reprezentaciji BIH kako bi otišli na Svjetsko prvenstvo. Potrebno im je 150.000,00 KM do ponedjeljka 15.08.2022. kako bi kupili avionske karte koje su uslov za odlazak, a dokaze o kupovi

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zaključak grupe zastupnika (06.07.22)

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) Skupština Kantona Sarajevo je na 53. Radnoj sjednici održanoj dana 06.07.2022. godine, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Zastupničko pitanje: “Na osnovu molbe uposlenika JU Biblioteke grada Sarajevo ljubazno molim za informaciju o isplati potraživanja uposlenika po osnovi tužbi iz 2009. godine, da li je planirana isplata i kada?”

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: