Ministarstvo finansija

Zastupnička inicijativa za izmjenu Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 28/18).

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa da se obezbijede sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo za prevoz djece koja poohađaju Osnovnu školu „Sokolje“ i Osnovnu školu „Mustafa Busuladžić“.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

• Molim da mi se objasni zašto su plaće medicinskih sestara-tehničara u javnim ustanova tj. zavodima poput JU Zavod za medicinu rada i drugima veće nego medicinskih sestara-tehničara sa istom stručnom spremom, sličnim radnim mj

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvu finansija, da se poveća iznos novčane pomoći nakon porođaja ženi-majci koja nije u radnom odnosu i da iznosi 405 KM.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS i Ministarstvu finansija vezano za rekonstrukciju i utopljavanje objekata JU Studentski centar.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori