Ministarstvo finansija

Pitanje: Koliko je finansijskih sredstava do sada prikupljeno naplatom kazni za pojedince koje krše naredbe kriznih štabova (samoizolacija, policijski sat itd.)? U koje svrhe će se ova finansijska sredstva upotrebljavati?

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa “prema Ministarstvu finansija da prilikom izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu pripremi umanjenje sredstava za finansiranje političkih stranaka za najmanje 50% sve dok je na snazi Odluka o proglašenju p.nesreće".

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori