Ministarstvo finansija

1. Da za svakog građanina, koji je mjestom stanovanja bio prijavljen u Kantonu Sarajevo, a premine od COVID-19, troškove dženaze/sahrane, u cijelosti ili dijelom snosi Kanton Sarajevo. 2. Da se zaduže Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS,

Pitanje: 
Odgovor: