Da se ubuduće, taksene marke koje građani kupuju za potrebe usluga Općinskog suda i ZK ureda, umjesto na trafikama kupuju na automatima, koji će biti postavljeni u prostorijama navedenih institucija. · Da se prilikom izrade Budžeta Kantona Sarajevo za 20

Vibor Handžić
Inicijativa

Da se ubuduće, taksene marke koje građani kupuju za potrebe usluga Općinskog suda i ZK ureda, umjesto na trafikama kupuju na automatima, koji će biti postavljeni u prostorijama navedenih institucija.

· Da se prilikom izrade Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu planira kupovina navedenih automata

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 26 Januar, 2023
Pošalji mail: 
Ne