Ministarstvo finansija

Koliko se novca prikupilo u Budžetu KS po osnovu naplate poreza na imovinu, definisanim Zakonom o porezu na imovinu KS i to konkretno po osnovu naplate poreza na imovinu definisanom članom 3. stav (1) pod (a) "zgrade ili stana za odmor ili krereaciju"?

Postavljeno na: 
16. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Upućujem zastupničku inicijativu da se planira uvođenje praksi Zelenih javnih nabavku kroz pilot ptojekte za 2025. god. da bi se od 2026. god. ove prakse uvele u rad javnih institucija KS.

Postavljeno na: 
16. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu ministru zdravstva i ministru finansija KS da upute prijedlog prema Vijeću ministara BiH da se reguliše i uredi pitanje oslobađanja od plaćanja PDV na donirane lijekove u BiH

Postavljeno na: 
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu radi izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina i poreza na naslijeđe i poklone sa ciljem jasnog definisanja poreznog tretmana udruženja i fondacija od društvenog značaja, kao i prijeko potrebne podrške njihovom radu, otklanjanja po

Postavljeno na: 
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu da se izvrši budžetski nadzor pozicije iz usvojenog Prijedloga budžeta za 2024. godinu koja se odnosi na razdjel 21 glava 08 potrošačka jedinica 0001 21080001 JU "Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS"

Postavljeno na: 
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori