Ministarstvo finansija

Pitanje: Molim da mi dostavite informaciju koliko je iz budžeta Kantona Sarajevo izdvojeno sredstava za kapitalne investcije koje su se realizovale ili su u toku realizacije na području Općine Novi Grad u periodu 2016.godine do danas.

Odgovor: 

Zastupnička inicijativa za donošenje izmjena Zakona o plaćama i naknadama u Kantonu Sarajevo po hitnom postupku kao i da se istim obuhvate i Općine u sastavu Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje: Molim da mi Vlada Kantona Sarajevo dostavi sve odluke koje je donijela shodno članu 12. stav (4) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo (Službene novine 18/20).

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: