Vlada Kantona

- “Molim Vas da mi se dostavi informacija da li je urbanističkim planom na Velikom polju na Igmanu planiranja izgradnja strelišta za BIATLON. Ako nije, zašto nije obzirom da je riječ o nordijskoj olimpijskoj planini.”

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

zastupničku inicijativu za postavljanje usporivača saobraćaja, oznake škola i stacionarnog radara na dionici Južne longitudinale, ulica Zagrebačka kod Šumarskog fakulteta na isti način na koji je to urađeno u ulici Terezija.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• Da li je Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznato sa problemima koje u svom radu ima Udruženje civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo ? • Da li se poduzimaju ili planiraju poduzeti mjere podrške radu pomenutog udruženja, te sprečav

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo da se instruktorima u SKI školama omogući plaćanje paušala po prijavljenoj Školi skijanja, koja će sa JP ZOI 84 potpisati Ugovor o saradnji, u iznosu od 200,00 KM, a ne po pojedinačnom instruktoru

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se za Škole skijanja obezbijedi kupovina dječijih SKI karata po 50% nižim cijenama od trenutno predloženih bez obzira na broj upisane djece u SKI škole ili da se instruktorima koji potpišu Ugovor sa

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori