Vlada Kantona

Zaključci 25.08.2020

Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo je na 28. radnoj sjednici, održanoj dana 25.08.2020.godine, na prijedlog klubova zastupnika Naše stranke, Naroda i pravde, SDP-a BiH i NBL-Samostalni zastupnici, donijela i obavezuje Vladu Kantona Sarajevo sljedećim zaključcima (izuzev onih koji su u međuvremenu realizirani):

Z A K LJ U Č C I

Zastupničko pitanje o statusu kontroverzno održane javne rasprave / prezentacije Studije o uticaju na okoliš za Projekt izgradnje kompleksa krematorija i komemorativnog centra na groblju Vlakovo.

Zastupnička inicijativa vezana za izgradnju višenamjenskog objekta u Pejtonu-Općina Ilidža, namijenjenog za dječiji vrtić, dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju i centra za zdravo starenje.

Odgovor: 

Zastupnička inicijativa „za pronalazak rješenja za besplatno korištenje interneta uz odgovarajuće uslove za praćenje nastave za djecu socijalno ugroženih kategorija.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje o statusu započetih radova na odvodnji, rekonstrukciji saobraćajnice i izgradnji pješačke staze u ul. Stara pruga Osik.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje:Kada će biti isplata tužbi po ugovoru o nagodbi? Postoje tužbe na koje se čeka I po 8 godina, a postoji nagodba. Ovo pitanje postavljam u ime građana koji mole za odgovor, a sve na osnovu javnog nastupa Premijera Nenadića na TV SA.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori