Vlada Kantona

Pitanja vezana za smrtne slučajeve u Kantonu Sarajevo, zatim procedure i algoritme kretanja pacijenata, pacijentima u izolaciji, formiranju komisije zdravstvenih eksperata, te dodatnim informacijama koje se nalaze u prilogu.

Zastupničko pitanje: Ko i koliko redovno obilazi i kontroliše da li se vlasnici trgovina, a naročito veletrgovina, pridržavaju naredbi i poštuju mjere s obzirom na to da im je dozvoljeno nastaviti sa radom u vrijeme prirodne nesreće?

Zastupnička pitanja vezana za informaciju o konkretnom načinu postupka provjere, postupku i načinu kažnjavanja sa dnevnim pregledom i poduzetim mjerama u suzbijanju pojave kršenja mjera za osobe kojima je izrečena pisana mjera samoizolacije.