Vlada Kantona

Inicijativa prema Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih da iz sredstava planiranih za Nabavka opreme planira sredstva u iznosu od 20.000 KM za "Uredenje dvorišta i asfaltiranje prostora oko Sedme osnovne škole Blažuj".

Postavljeno na: 
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zaključak S.S.Bajramović 03.11.20

1. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, kao i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da izvrši provjeru svakog fizičkog i pravnog lica koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi, bez potpisanog ugovora o koncesiji, naročito vode.
2. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, kao i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da shodno članu 34. Zakona o koncesijama KS prekršajno kazne svako fizičko i pravno lice koje koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi, bez potpisanog ugovora o koncesiji, naročito vode.

Zaključak E.Vreto 03.11.20

Zadužuju se Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo kulture i sporta da shodno planiranim budžetskim sredstvima za rekonstrukciju i obnovu Stare željezničke stanice na Ilidži odmah uputi zvaničan zahtjev za dobivanje neophodne saglasnosti prema Vladi FBiH i nadležnom ministarstvu obzirom da je navedeni objekat proglašen nacionalnim spomenikom 2007. godine od strane FBiH.

Pitanje: Molim da mi Vlada Kantona Sarajevo dostavi sve odluke koje je donijela shodno članu 12. stav (4) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo (Službene novine 18/20).

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Molim da nas informišete u kakvom se statusu nalazi Odluka donesena 06.08.2020. od strane Premijera Nenadića,a odnosi se na obustavu korištenja započetih i planiranih godišnjeg odmora za članove upravljačkih struktura zdravstvenih u.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori