Vlada Kantona

Upućujem Inicijativu za sufinansiranje sanacije i izgradnje tribina na stadionu Sportskog centra JU "KSIRC" Ilidža, zajedno sa općinom Ilidža, u iznosu od 1.100.000,00 KM

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da u idejnom i izvedbenom projektu izgradnje zgrade nove zgrade MUP KS i rušenja postojeće građevine u ulici Kolodvorska uvedu principe zelenog certificiranje i poslednje standarde održivog građenja po uzoru na EU

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

inicijativa da se obezbjede kontinuirani inspekcijski nadzori saobraćajnih gradilišta koja su trenutno aktivna na teritoriji KS

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu u ime Aktiva šumarske struke i JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo radi stavljanja van snage Zaključka broj: 02-04-5140-26/24 od 22.02.2024. godine kojim se utvrđuje Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola sa po

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za propisivanje obaveznog uspostavljanja Registra godišnjih izvještaja o poslovanju javnih preduzeća, javnih ustanova, fondova, agencija i zavoda čiji je osnivač Kanton Sarajevo

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

1. Zašto se do danas nije udovoljilo zahtjevima stanara novoizgrađenog stambeno-poslovnog objekta Sarajevo Tower za isključen je sa toplifikacijskog sistema centralnog grijanja sa "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo? 2. Građani imaju informaciju za novo

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Podnosim inicijativu da Ministarstvo za boračka pitanja KS razmotri mogućnost osnivanja Veteranskog centra za boračku popoulaciju KS i otkupi od sadašnjih vlasnika i renovira u izvornom obliku objekat bivšeg Doma penzionera Novo Sarajevo, ilica Aleja lipa

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS obzirom da je KJU "Odgojni centar" iskazao potrebu za zapošljavanjem dodatnog kadra zbog potreba realizacije aktivnosti i prvenstveno složene djelatnosti koje ovaj Centar obavlja a upoznate upoznate od s

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijlnu politiku KS da se KJU "Gerontološki centar" Sarajevo, iz ustanove socijalne zaštite statusno promjeni u ustanovu socijalno-zdravstvene zaštite, te da se za ove potrebe osnoje medicinski hospis

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori