Vlada Kantona

Inicijativa „za izmjenu uputstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u kojem se navodi da djeca u osnovnim i srednjim školama moraju nositi maske i usklađivanje istog sa stavovima Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a”.

Odgovor: 

Zastupnička inicijativa da se urgentno napravi revizija projektne dokumentacije Glavnog projekta "Sanacionih radova na infrastrukturi koja tretira otpadne vode na izvorištu vode za piće "Sarajevsko polje".

Zastupnička inicijativa „da se u okviru RCUO Smiljevići na svim slobodnim površinama na kojima je to moguće, kao i uz ogradu odnosno njen dio za koji sigurno znamo da neće biti predmet proširenja deponije u tom dijelu".

Odgovor: