Vlada Kantona

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za potpunu adaptaciju vrtića „Vjeverica" koji se nalazi u ulici Trg međunarodnog prijateljstva na broju 19, Općina Novi Grad.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Veseli cvjetovi", koji se nalazio u ulici Šekerova na broju 2.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih uvrste stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020.godinu „Projekat rekonstrukcije Srednje škole za okoliš i drvni dizajn na Ilidži”.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivše Sjedište RO Centar koji se nalazi u ulici Džidžikovac na broju 7. Op

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za adaptaciju vrtića „Razigrani dani" koji se nalazi u ulici Patriotske lige na broju 46. Općini Centar. Ovaj objekat je potpu

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić “Poletrac II” koji se nalazi u ulici Zagrebačka bb Općina Novo

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić “Poletarac I” koji se nalazi u ulici Zagrebačka na broju 41 Opć

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih uvrste stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020.godinu za projekat proširenja OŠ „Zahid Baručija” u Vogošći sa novim učionicama i sportskom salom za odv

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za potpunu adaptaciju vrtića “Neven/Narcis” koji se nalazi u ulici Grbavička na broju 12, Općina Novo

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori