Vlada Kantona

Zastupničko pitanje: Da li je došlo do ukidanja prava na uvećani dječiji dodatak djeci čiji su roditelji osobe koje imaju utvrđen stepen invalidnosti a koji nije proistekao iz rata (invalidi od bolesti, saobraćajne nesreće i slično)?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje: Molim da se dostavi i javno objavi spisak svih ugovora o djelu koje su sklopili Vlada, Skupština, javna preduzeća I javne ustanove u KS u period od 3.3.2020. do danas sa imenima i iznosima, te ukupan iznos sredstava koji su planirani u ugovorima?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za omogućavanje proširenja kapaciteta ljetnih bašti kao dijela ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo uz poštivanje pravila struke.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa: “Da se zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo i javnosti REDOVNO na svakoj redovnoj sjednici skupštine, u vidu posebne tačke, dostavljaju informacije o realizaciji zaključaka Tematske sjednice o obrazovanju održane 22.10.2019.g.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje: Da li je Vlada KS utvrdila stanje i posljedice negativnog utjecaja koronavirusa na sve aspekte života građana KS (zdravstvene, socijalne, ekonomske, sigurnosne I sl)? Ako jeste, ko je, kada i kako izvršio takvu analizu i kakvi su rezultati iste?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: