Vlada Kantona

Pitanje: Sada kada je na snazi “vertikala vlasti”, pitam se da li ova skupština trenutno ima uvid u rad KCUS-a preko svojih članova upravnog i nadzornog odbora i da li je istina da je oko pedeset uposlenika KCUS-a zaraženo koronavirusom?

Postavljeno na: 
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za izmjenu člana 180. stav 16. Zakona o visokom obrazovanju KS (u daljem tekstu Zakon), a kojim je definisan rok za završetak studija po predbolonjskom sistemu zaključno sa 30. 9. 2020. godine.

Inicijativa da sa izvrši produženje subvencioniranja cijene karata u javnom prevozu do kraja ove godine, kako bi usluga za korisnike ostala na istom nivou koštanja kao u prvoj polovici ove godine.

Odgovor: 

Zastupničko pitanje: - U kojoj fazi je realizacija usvojene inicijative za preuređenje prostora kod Kampusa Univerziteta u Sarajevu i pretvaranje istog u parkovsku površinu pod imenom „Studentski park - Goran Čengić“?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Da li je izvršena obavezna (proljetna faza) sistemske deratizacije na području Kantona Sarajevo, propisana Programom mjera obavezne preventivne sistematske deratizacije za period 2020. – 2022. godine?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori