Vlada Kantona

zastupničku inicijativu za promjenu Ustava Kantona Sarajevo koji se odnosi na pravo na pitku vodu, te na osnovu 184. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo predložio sljedeći amandman na Ustav Kantona Sarajevo koji glasi:

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• Molim da mi se objasni zašto su plaće medicinskih sestara-tehničara u javnim ustanova tj. zavodima poput JU Zavod za medicinu rada i drugima veće nego medicinskih sestara-tehničara sa istom stručnom spremom, sličnim radnim mj

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

1. Napravi ​kratku sadržajnu analizu razlike između našeg obrazovnog sistema i sistem države Finske sa naglaskom na ​mogućnost primjene mjera države Finske koje bi mogli u što skorijem roku implementirati u našem sistemu obrazovanja 2. Dostavi kratke info

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori