Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Arijana Memić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 8
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
13