Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Arijana Memić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 13
Pitanje Neodgovoreno 5
Inicijativa Odgovoreno 7
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
27