Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Vildana Bešlija
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 14
Pitanje Neodgovoreno 5
Inicijativa Odgovoreno 27
Inicijativa Neodgovoreno 14
Ukupno:
60