Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Vildana Bešlija
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 12
Pitanje Neodgovoreno 5
Inicijativa Odgovoreno 25
Inicijativa Neodgovoreno 11
Ukupno:
53