Zastupnička pitanja

Vildana Bešlija

Vildana Bešlija

19.05.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja:
1. U sklopu razvoja Galas laboratorije koji proizvodi su uvedeni, kad i koji su u pipremi?
2. Sa kojim podugovaračima je JUAS u periodu 2019., 2020. i 2021. do momenta postavljanja pitanja
potpisan ugovor i u kojem iznosu?
3. Koliki je prihod po osnovu proizvoda Galas laboratorije je JUAS ostvarila u 2019., 2020. i koji je
planiran po istom osnovu za 2021.godinu?
4. Da li se vrši ili je u planu plasiranje i prodaja Galas proizvoda u nekim drugim prodajnim mjestima,
apotekama, prodajnim lancima i sl., ako da u kojim?


19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja:
1. Da li je izrađen Izvještaj o provođenju Gender akcionog plana Kantona Sarajevo za
period od 2019. do 2021. godine za 2020.godinu i kada će isti biti dostavljen Skupštini
na razmatranje?
2. Koji je broj korisnika porodiljskog odnosno roditeljskog odsustva (broj naknada
umjesto plaće ženi - maji i broj naknada umjesto plaće muškaracu – ocu djeteta)
finansiran iz Budžeta Kantona Sarajevo u toku 2020. godine i koji je iznos naknade?


19.05.2021

Vildana Bešlija

15.03.2021

15.03.2021
Puni tekst pitanja:

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u 2020. godini u Kantonu Sarajevo umrlo je 5.033 osobe, što za razliku od 2019. godine kada je umrlo 4.174 osobe predstavlja povećanje od čak 859 osoba. Zavod za javno zdravstvo u FBiH prenosi podatak da je tokom 2020. godine u Kantonu Sarajevo registrirano 389 smrtnih slučajeva povezanih sa Covid-19, te u odnosu na ukupan broj viška smrtnih slučajeva imamo čak 470 smrti koje nisu povezane sa Covid-19.

Postavljam pitanje Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da li su ovi podaci federalnih zavoda tačni, te ako su tačni da li razloge za višak smrtnosti koji nisu povezani sa Covid-19 možemo tražiti u uskraćenoj zdravstvenoj zaštiti zbog pandemije ili u drugim razlozima?

Molim da me izvijestite koje ćete konkretne korake u vezi ovog problema poduzeti.


15.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu mnogih kliničkih studija i istraživanja koje su potvrdile učinkovitost suplementacije vitamina D u preventivi i liječenju mnogih bolesti i stanja podnosim inicijativu da po ugledu na mnoge institucije koje su ekvivalent našem resornom ministarstvu i Zavodu za javno zdravstvo izdate zvaničnu preporuku za suplementaciju vitaminom D naročito u zimskom periodu. Istraživanja pokazuju kako visoki status vitamin D može pomoći u smanjenju rizika virusnih epidemija  te  održati imunitet, snagu mišića i gustoću kostiju, dok niske koncentracije vitamina D se vežu uz maligne, kardiovaskularne, autoimune i neurološke bolesti te kronične respiratorne bolesti, dijabetes i hipertenziju. Upravo se ove bolesti povezuju s najvećim brojem smrtnih ishoda među oboljelima od COVID-19.

Primjer kako je to učinio Hrvatski zavod za javno zdravstvo imate na sljedećem linku:
https://www.hzjz.hr/sluzba-zdravstvena-ekologija/vitamin-d-i-preporuke-z...

Molim također da razmotrite da se na trošak sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje obezbijedi besplatna podjela vitamina D osjetljivim kategorijama naših starijih sugrađana penzionera koji to sebi na osnovu svojih primanja ne mogu priuštiti.


15.03.2021
Puni tekst pitanja:

Uvažavajući trenutnu situaciju i povećanje broja zaraženih, želim naglasiti da trenutna odluka naslijeđena od prethodne Vlade prema kojoj vrata osnovnih i srednjih škola nisu otvorena za svu djecu, naglašavajući da ovo stanje neravnopravnostti djece po ovom pitanju znatno utiče i na njihovo mentalno zdravlje. Zbog svega navedenog, kao i nedavnog javne najave ministra zdravstva da je moguć povratak djece u škole u martu mjesecu, molim usmeni odgovor.


15.03.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja vezana za pribavljanje koncesije za sljedeće pravne subjekte: Željezara Ilijaš, HBRD hoteli Ilidža, Terme Čatež, PD Butmir, Bags Energetikaana za i d,o. o Vogošća i Magazin Maprom Hadžići, i to kako slijedi:
1. kada su predali zahtjeve za dobijanje koncesije- tačan datum predaje?
2. da li su potpisani ugovori za koncesije sa ovim pravnim subjektima?
3. ako nisu zašto nisu potpisani, te
4. u kojoj fazi je priprema pomenute dokumentacije?

Također, molim da mi se dostavi i spisak ostalih subjekata koji su predali dokumentaciju za pribavljanje koncesije.


15.03.2021
Puni tekst pitanja:

"Kako se prilikom obračuna takse za istaknute firme tretiraju računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, poresko savjetovanje (šifra 69.2) koje su registrovane kao dopunske djelatnosti - obrti?
Da li se u skladu sa Članom 21. Zakona o komunalnim taksama Kantona Sarajevo (Sl. novine KS 14/06) tretiraju pod tačkom 45. knjigovodstvene agencije ili pod tačkom 54. samostalne obrtničke djelatnosti?"


Vildana Bešlija

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

1. Da li su Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo u skladu sa zaključkom Skupštine od 25.08.2020. godine formirali koordinaciono tijelo sastavljeno od stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja koje bi ponudilo preporuke i neophodne mjere u očuvanju mentalnog zdravlja kroz izradu Programa za očuvanje mentalnog zdravlja u Kantonu Sarajevo sa smjernicama za ublažavanje negativnih uticaja tjeskobe i stresa?

Molim da mi dostavite imena članova ovog kooridnacionog tijela i navedete aktivnosti koje su poduzete u proteklom periodu.


06.01.2021

06.01.2021