Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Bilsena Šahman
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 10
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 17
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
30