Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Bilsena Šahman
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 7
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
14