Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Bilsena Šahman
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 5
Pitanje Neodgovoreno 7
Inicijativa Odgovoreno 13
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
30