Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Bilsena Šahman
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 15
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 18
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
38