Pitanja po zastupniku

Bilsena Šahman

Pitanje Odgovoreno

Postavljeno na: Deveta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, 19.06.2019

Postavljeno na: Osma radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo , 14.05.2019