KJKP Gras

Inicijativa da sa izvrši produženje subvencioniranja cijene karata u javnom prevozu do kraja ove godine, kako bi usluga za korisnike ostala na istom nivou koštanja kao u prvoj polovici ove godine.

Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “Na osnovu upita građana, molim informaciju o do sada poduzetim radovima na uređenju tramvajskog stajališta na Otoci. Građani tvrde da se osim postavljanja određene drvene konstrukcije drugim radovima nije pristupilo.”

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “da se na novim tramvajskim stajalištima ukoliko je to tehnički i finansijski moguće ugrade solarni paneli za napajanje istih.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za nabavku kvalitetnije opreme kojom će se regulisati rad semafora u Ilidžanskom kružnom toku kako bi se smanjili česti zastoji i gužve u saobraćaju motornih vozila”.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori