Općina Centar Sarajevo

Inicijativa za izradu finansijske procjene za oživljavanje tradicije javnih česmi u Kantonu Sarajevo

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da osnivači općinskih domova zdravlja, koji su sada praktično organizacione jedinice JU Dom zdravlja KS, organizuje tako da osnivači budu općine KS

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za planiranje sredstava u Budžetu KS za 2024.godinu za projekat podrške porodiljama kao nosilac aktivnosti uz sufinansiranje sa lokalnim zajenicama iu KS putem "Torbe za porodilje"

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se preispita projekat saobraćajne vertikalne i horizontalne signalizacije na području općine Centar, te posebno za ulice Braće Begić, Jukićeva, Nusreta Šišića Dede, Antuna Hangija, Muhameda Hadžijahića i Marija Mikulića - ulice u MZ K.B.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Na osnovu molbe naše sugrađanke postavljam sljedeća pitanja: 1. Koje su kazne za građane ukoliko posjeku stablo bez dozvole u gradu? 2. Zašto se preostala i rijetka stabla u gradu ne održavaju i dožive opravdanu sječu? 3. Koliko je novih inspektora upo

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se ubrza oplemenjivanje/ozelenjavanje površina gradskog parka Betanija sa sortama crnog bora i čempresa jer upijaju PM čestice, a nisu alergeni.

Postavljeno na: 
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori