Vlada FBIH

Ljubazno molim za tumačenje i mišljenje vezano za Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje (Službene novine FBIH 88/12). Da li su granice I i II zone člano

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa govor mržnje Damir Marjanović 07.09.2021

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 07.09.2021. godine, na prijedlog zastupnika Marjanović Damira, donijela je slijedeći

ZAKLJUČAK

Upućuje se inicijativa prema institucijama Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine da po hitnom postupku pokrenu izmjene Krivičnog zakona u pravcu preciziranja i kažnjavanja govora mržnje.

Zaključak Elmedin Konaković 13.09.21

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na prijedlog zastupnika Konaković Elmedina, Skupština Kantona Sarajevo na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 13.09.2021. godine, donijela je slijedeće:
Z A K LJ U Č K E

Zastupnička inicijativa navedenim javnim organima za izmjenu i dopunu UREDBE O RADNOM VREMENU U ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO (Službene novine KS 39/17).

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključci sa XVII Hitne sjednice (15.03.2021.)

1. Najkasnije do 19.03.2021. godine pristupit će se hitnoj proceduri donošenja Izmjena i dopuna Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda u Kantonu Sarajevo, a u cilju osiguranja preduslova za sanaciju ili ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih COVID pandemijom privrednim subjektima ukoliko zbog pogoršanja epidemiološke situacije bude neophodno donositi nove mjere zabrane rada.

Zaključak E.Vreto 03.11.20

Zadužuju se Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo kulture i sporta da shodno planiranim budžetskim sredstvima za rekonstrukciju i obnovu Stare željezničke stanice na Ilidži odmah uputi zvaničan zahtjev za dobivanje neophodne saglasnosti prema Vladi FBiH i nadležnom ministarstvu obzirom da je navedeni objekat proglašen nacionalnim spomenikom 2007. godine od strane FBiH.

Zvonko Marić - Zaključak 11.12.2019.godine (nabavka prirodnog gasa)

"Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da poduzme sve aktivnosti kako bi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prenijela sva prava potpisivanja ugovora za nabavku prirodnog plina sa Gaspromom sa pravnog subjekta Energoinvest d.d. koji je u većinskom vlasništvu Federacije BIH na pravnog subjekta BH Gas d.o.o. i time ukine jedan pravni subjekt u lancu nabavke prirodnog gasa koji utiče da cijena prirodnog gasa bude bespotrebno viša, a to u konačnici utiče na planove Vlade KS u cilju suzbijanja aerozagađenja, te također bespotrebno utiče na kućne budžete građana Kantona Sarajevo."