Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva

Inicijativa da u skladu sa svojim nadležnostima Ministarstvo privrede KS i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva utvrde određene izmjene i dopune zakona i mjera i iste upute u dalju proceduru-vezano zasve učestalije napade naStoku

Postavljeno na: 
13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Ljubazno molim za tumačenje i mišljenje vezano za Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje (Službene novine FBIH 88/12). Da li su granice I i II zone člano

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori