Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se izvrši inspekcijski nalaz izrade i procesa donošenja kurikularne reforme.

Utvrditi normative zakonske regulative kojima se definiše proces donošenja kurikularne reforme i svi bitni elementi obrazovnog sistema.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje edukacije nastavnika u oblasti usvajanja novih praksi definisanih kurikuralnom reformom. Kako i na koji način i u kojem vremenskom okviru je izvršena ova edukacija ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se izvrši inspekcijski nalaz i revizija utrošenih sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo za izradu i realizaciju kurikularne reforme. Tražim da mi se dostave ugovori članova radnih tijela koji su radili na kurikularnoj reformi.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi da li su obezbjeđeni besplatni Priručnici za nastavnike osnovnih i srednjih škola iz oblasti kurikularne reforme. Jesu li zabilježeni primjeri prodaje Priručnika kurikularne reforme finansiranog od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi zašto E-dnevnik nije stavljen u tehničku funkciju sa početkom školske godine.

Na koji način vršite monitoring sprovedbe kurikuluma kada tehničke predispozicije nisu zadovoljene

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrde rezultati evaluacije Pilot programa podučavanja zasnovanog na ishodima učenja i kompetencijama. Je li provedena analiza uspješnosti programa

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrde aktivnosti koje planirate poduzeti u smislu poboljšanja statusa nastavnika

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za subvencioniranje troškova korištenja usluga produženog boravka za djecu sa poteškoćama u razvoju

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi hitnog rješavanja pitanja ostvarivanja prava djeteta na zdravstveni Ijekarski pregled radi izdavanja Ijekarskog uvjerenja neophodnog za upis u vrtić

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi jesu li udžbenici koji su obezbjeđeni od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS budžetskim novcem u skladu sa Nastavnim planom i programom i kurikularnom reformom.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se djeci koja borave u hraniteljskim porodicama omogući boravak/upis u predškolskim ustanovama-vrtićima prema mjestu stanovanja hranitelja

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se nabave pročiščivaći zraka za vrtiće i učionice u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo

KJKP Rad, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo uvedu reciklomati radi unapređenja ekološke svijesti i odgovornosti kod osnovaca prilikom recikliranja otpada

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Upućujem Inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i relevantnim ministarstvima Kantona Sarajevo, obilježavanje 1. Marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine-svečani defile sa popratnim aktivnostima

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BIH, Ministarstvo unutrašnjih poslova

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i
Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine:

“U ulici Podgaj u blizini Udruženje slijepih Kantona Sarajevo nalaze se taktilne vodilice za
slijepe koje su ujedno u strogoj zoni zabrane parkiranja i zaustavljanja, te jasno ofarbane
žutom bojom kako bi bile jasno uočljive.
Posljednji slučaj nepropisnog parkiranjana na pomenutom mjestu od strane diplomatskog auta
registarskih oznaka 15-A-127 treba biti posljednje upozorenje da se poduzmu određeni koraci
kako bi se spriječilo dovođenje u opasnost života slijepih lica, te otežavanje njihovog kretanja.
Molim MUP KS da u navedenoj ulici češće vrši kontrolu nepropisnog parkiranja.
Molim Ministarstvo vanjskih poslova BIH da u skladu sa diplomatskom praksom poduzme
sve potrebne korake, te na neki način upozori diplomatsko, konzularno predstavništvo ili
drugu diplomatsku misiju kojoj pripada auto sa gore navedenim oznakama o navedenom
slučaju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Javna ustanova “Djeca Sarajeva”, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje:
- Koji je sadržaj programa "Zdravo odrastanje" potpisanog između Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade, JU "Djeca Sarajeva" i Asocijacije XY? 
- Koji je sadržaj "priručnika, didaktičkog materijala, memorijskih kartica, postera i lutki" - koji su navedeni u saopštenju za javnost? Također, tražim dostavu navedenih materijala.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.11.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno izvrši preraspodjela sredstava kako bi osigurali nedostajuća sredstva za normalno funkcionisanje J.U Studentski Centar Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za osnivanje Fonda za nauku, inovacije i razvoj Kantona Sarajevo

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se ispravi diskriminacija po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta KS za 2023. godinu od 18.05.2023. godine

Akademija likovnih umjetnosti, MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.11.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim Inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju...

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo finansija, Vlada Kantona

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori, 25.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši finansijska procjena osnivanja Studentskog Fonda slodarnosti za studente koji studiraju na javnim univerzitetima u Kantonu Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Kada ste zadnji put izvjestili Skupštinu Kantona Sarajevo o procesu reforme obrazovanja u KS, a što ste dužni raditi najmanje jednom u tri mjeseca?

· U kojoj mjeri će reforma obrazovanja koju sprovodite osposobiti obrazovni sistem da se bori protiv konkretnih životnih problema u cilju educiranja novih generacija o opasnostima nesavjesnog korištenja online prostora i društvenih mreža, nesavjesne upotrebe motornih vozila kao i svega onoga što u stvarnome svijetu predstavlja najveći izazov za mlade ljude? Tražim konkretne podatke i informacije o predviđenom modelu i obimu navedene edukacije iz ove oblasti u predviđenim reformskim aktivnostima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje fonda mobilnosti mladih u Kantonu Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zašto je Program B.1.c:"Sufinansiranje troškova tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije na Univerzitetu u Sarajevu" fokusiran samo na Univerzitet u Sarajevu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kabinet premijera KS, MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, REKTORAT UNIVERZITETA U SARAJEVU

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da se izvrše izmjene i dopune Nastavnog plana i programa UNSA za fakultete društvenih formacija radi uvođenja predmeta za izučavanje opsade Sarajeva i zločina genocida počinjenog u BiH u periodu od 1992-1995 godine