Program rada sa finansijskim planom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2011 godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVAKANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2011
Nosilac posla: 
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011