Ministarstvo kulture i sporta

Izvještaj o radu JU Bosanski kulturni centar Sarajevo, sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2012. godinu

Izvještaj o radu JU Bosanski kulturni centar Sarajevo, sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2012. godinu