Ministarstvo kulture i sporta

Inicijativa za „osnivanje posebnog fonda, odnosno podsekcije za podršku objavljivanja djela naučnog i stručnog karaktera" te istu dostavio u pisanoj formi Vladi Kantona Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo i Ministarstvu kulture i spo

Postavljeno na: 
25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Odgovor: