Ministarstvo saobraćaja

Tko daje i izdaje dozvole za nove taxi firme a kao primjer je rent-a-car prijevoz koji obavlja identično nelegalan prijevoz a uokviren je kao firma zakonski za obavljanje taxi usluga

Postavljeno na: 
23. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Molim da mi se u što kraćem roku dostave tačne informacije o kontroli taxi saobraćaja u Kantonu Sarajevo. Broj kontrolisanih vozila, broj vozila sa neispravnom dokumetacijom, broj pokrenutih prijava...

Postavljeno na: 
24. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri