Kabinet premijera KS

Inicijativu podnosim s ciljem zaustavljanja odnosno stavljanja pod kontrolu učestalih dozvola tj saglasnosti za blokadu saobraćajnica koje izdaju nadležne vlasti s ciljem raznih aktivnosti koje provode nevladine organizacije ili neformalne grupe građana.

Upućujem inicijativu da se izvrše izmjene i dopune Nastavnog plana i programa UNSA za fakultete društvenih formacija radi uvođenja predmeta za izučavanje opsade Sarajeva i zločina genocida počinjenog u BiH u periodu od 1992-1995 godine

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

"Da li je tačno da u slučajevima gdje imamo porodice sa troje i više djece, jedno ili dvoje djece izađe iz prava dječjeg dodatka takav uslov automatski isključuje iz prava ostalo jedno ili dvoje djece iste porodice, ili pravo na novčanu naknadu ima pojedi

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zbog sve lošije ekonomske situacije izazvane unutrašnjim I vanjskim faktorima I činjenici da sve ukazuje na vrlo vjerovatne nestašice hrane I lijekova , da li Direkcija za robne rezerve ima dovoljne količine zaliha istih I za koji period ?

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Molim vas da za narednu radnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo pripremite i kao tačku dnevnog reda delegirate "Informaciju o implementaciji Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Kantonu Sarajevo."

Postavljeno na: 
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa Aljoša Čampara

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, na prijedlog zastupnika Aljoše Čampara, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa i nalaže se Vladi Kantona Sarajevo da:

Inicijativa A.Mekić

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Amela Mekića, prema Vladi, premijeru i ministrima, da se javne ustanove i javna preduzeća (čiji je osnivač Kanton Sarajevo) obavežu da se svim srednjoškolcima koji ne namjeravaju nastaviti dalje školovanje, kao i studentima nakon završenog fakulteta, omogući da obave pripravnički staž, najdalje u roku od 12 mjeseci, kako bi što prije stigli na tržište rada.

Zastupničko pitanje vezano za angažovane osobe izvan sistema državne službe u kabinetima i ministarstvima Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori