Federalno ministarstvo pravde

Zbog velikog broja lica koje imaju veliki iznos novčanih kazni za prekršaje u saobraćaju, te ih odbijaju platiti podnosim inicijativu za hitno donošenje podzakonskog akta navedenog u članu 105. stav (8) Zakona o prekršajima koji do danas nije donesen, a s

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak Elvedin Okerić (28.04.2021)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na IV Tematskoj sjednici održanoj dana 28.04.2021. godine, na prijedlog zastupnika Elvedina Okerića, donijela je sljedeće:

Z A K LJ U Č K E