Pretraga

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) - OD Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Usluge objave javnog konkursa za izbor policijskog komesara MUP-a KS 02.07.2019 03.07.2019 672,75 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo
Usluge objave javnog konkursa za izbor policijskog komesara MUP-a KS u Dnevnom avazu 02.07.2019 03.07.2019 1129,35 Avaz-roto press
Odluka o odobravanju sredstava
ODLUKA o prihvatanju ponude putem direktnog sporazuma - objava čestitke - 1.mart 702,00 702,00 "DENAMEDA START" d.o.o. Sarajevo
ODLUKA o prihvatanju ponude putem direktnog sporazuma - objava Javnog poziva 707,85 707,85 "AVAZ-ROTO PRESS" d.o.o. Sarajevo
ODLUKA o prihvatanju ponude putem direktnog sporazuma - ugostiteljske usluge 20,00 20,00
Plan nabavki za 2019.godinu 31.05.2019
Objava Javnog oglasa za imenovanje zamjenika pravobranioca 11.04.2019 672,75 Oslobođenje
Objava posljednjeg pozdrava u dnevnom listu "Dnevni avaz" 16.04.2019 98,00 Avaz-roto press
Objava posljednjeg pozdrava u dnevnom listu "Oslobođenje" 16.04.2019 115,00
Page SUM 0,00 1.429,85 4.117,70