Pretraga

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) - OD Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Prihvatanje ponude za objavu Javnog oglasa za imenovanje člana NO 707,85 707,85 Avaz-roto press
Usluge objave Javnog oglasa za imenovanje člana NO 707,85 Avaz-roto press
Odluka o prihvatanju ponude za usluge stručnog obrazovanja 12.10.2017 12.10.2017 90,00 90,00 FINconsult d.o.o.
Odluka o prihvatanju ponude za usluge stručnog obrazovanja FEB 14.09.2018 14.09.2018 120,00 120,00 FEB d.d. Sarajevo
Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za izbor policijskog komesara u Dnevnom avazu 27.03.2017 28.03.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za imenovanje Pravobranioca u Dnevnom avazu 18.04.2018 18.04.2018 707,85 707,85 Avaz-roto press
Plan nabavki za 2017.g. 20.03.2017
Odluka o prihvatanju ponude -ugostiteljske usluge 20.09.2017 20.09.2017 757,50 757,50 Hotel "EUROPA"
Odluka o pokretanju postupka nabavke 20.09.2017
Plan nabavki za 2017.godinu 20.03.2017
Page SUM 0,00 3.798,90 3.091,05